ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΩΝ 2020- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 14.12.2020

Η AL13 σε συνεργασία με την KALLIDOMO, με την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε για εσάς τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας στο πρόγραμμα, την ολοκλήρωση των κατασκευών και παράδοση της κατοικίας σας με το κλειδί στο χέρι.
Η εταιρία διαχειρίζεται με επιτυχία ακίνητα εξοικονομώ από τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος (2018)
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλ. 210-2445475